VAT-free international shipments

State of the art health technologies

Affilates and B2B support

Eteriske oljer og andre oljer - Uno Vita AS

Essential and other natural oils

(6 Products)

Økologiske oljer og eteriske oljer. Eteriske oljer blir av enkelte betraktet som plantenes hormoner, og bærere av deres livskraft. De kan benyttes til behandling av et bredt spekter av fysiske, mentale og psykosomatiske lidelser. Duften av dem kan påvirke både ens sinnsstemning og psykiske tilstand. For å ha en god terapeutisk virkning, må eteriske oljer være av beste kvalitet. Det vil si at de bør stamme fra planter som enten vokser vilt i naturen, eller som blir dyrket uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. At plantene dyrkes økologisk er viktig, da sprøytemidler og stoffer fra kunstgjødsel kan bli med over i oljen. Høyden over havet og jordsmonnet på voksestedet er også viktig for oljens kvalitet. Eteriske oljer har en svært sammensatt molekylstruktur og kan inneholde mange hundre kjemiske stoffer. De vanligste typene innholdsstoffer er alkoholer, estere, ketoner, fenoler og aldehyder, og det er disse stoffene som er best undersøkt med tanke på terapeutiske virkninger. Aromaterapeuter mener at de eteriske oljene trenger inn i kroppen og påvirker sinn og legeme, både via lukteorganene og direkte gjennom huden. Man antar at de eteriske oljene påvirker sentralnervesystemet når de inhaleres og at de trenger gjennom kapillærer og cellevev når de påføres huden. Teksten er hentet fra Urtekilden (http://www.rolv.no) med deres tillatelse.

View as

Compare /8

Loading...